Články

 

Zkušenosti s modely TT od malosériových výrobců

– průběžně doplňováno

Část svého volného času věnuji železnici. Patří sem i železniční modely, tedy stavba a provoz vlastního kolejiště v měřítku 1:120 (TT) a občas si sestavím i nějaký model, v případě vozidel, ze stavebnic dostupných na našem trhu.

Zaměřuji se výhradně na vozidla ČSD a prvky, které lze nalézt na našich tratích. V této oblasti je ovšem nabídka našich výrobců značně omezená. Nejsem natolik zkušený, abych si stavěl vlastní pojezdy, i když po dosavadních zkušenostech by vlastní stavba byla asi vhodnější. Než si něco objednám, snažím se na internetu najít nějaké recenze, abych nekupoval zajíce v pytli. Takových recenzí je ovšem stále poskrovnu, takže zakoupení nového modelu je vždy překvapením. Abych alespoň trochu usnadnil dalším zájemcům jejich případný nákup, poskytnu zde své osobní zkušenosti s některými výrobky domácích výrobců.

Motorový vůz ř. M240 – Singrovka, zakoupeno v Moravia Model v Brně v dubnu 2006

Můj první model ČSD, který jsem zakoupil po zahájení rekonstrukce kolejiště. Do té doby jsem vozidla nestavěl, a tak jsem se rozhodl první model koupit zcela hotový. Cena něco přes 3380 Kč, možnost předvedení na prodejně na takřka rovné koleji. Model má dvě hnané nápravy, sběr proudu ze všech čtyř. Skříň je vytvořena z odlitku, chybí madla u dveří a detaily jako stěrače. Model vykolejoval v jednom směru na obloucích kolem 310 mm, tedy i na 15 st. výhybkách, což byla výrobní vada. Bylo tedy nutné upilovat kousek nasek podvozků, které se v obloucích opíraly o skříň. Byla možná reklamace, avšak domácí úprava je snadnější a rychlejší. Výrobce se tedy vůbec neobtěžoval model testoval v malých obloucích. Jízdní vlastnosti jsou jinak přiměřené provedení pojezdu, v jednom směru jízdy však motorek zabírá pomaleji a model je výrazně línější, pojezd je tedy nevhodně řešen. Skříň vozu je kvalitně nastříkána, provedení detailů odpovídá odlitkové kvalitě. Po zkušenostech s tímto modelem jsem se rozhodl, že další modely si budu stavět sám.
Později při digitalizaci jsem původní slabší motorek nahradil motorem Mashima 1020. Po výměně motoru jsou jízdní vlastnosti modelu velmi dobré v obou směrech jízdy.
Firma Moravia model

M240 zakoupený v Moravia model
M240 z Moravia model - pojezd

Lokomotiva ř. T466.2 – Kocour, lept DK-model, pojezd Villinger

Moje první lokomotiva z leptu, kterou jsem si postavil. Stavebnici jsem objednal prostřednictvím prodejny Bekr na Ivanovickém náměstí v Brně. Tato forma objednávky šetří poštovné. Lept se sestavoval velmi dobře, vše pasovalo. Jen škoda, že kramblované plechy byly vloženy na okraj složky a při transportu se nějakým nárazem zdeformovaly. Jejich opětovné narovnání bylo poněkud pracné. Příště by tedy tento lept měl být pro přepravu vkládán doprotřed lepenky a ne na kraj. Přiložené vodoobtisky jsou nižší kvality a trhaly se.
Firma DK-model

Získal jsem příznivé reference na pojezdy pana Villingera, např. od p. Smutka. Vyšší hlučnost pojezdu mi v zásadě nevadila. Pan Villinger byl vstřícný a dodací lhůta cca 2 týdny byla neobvykle krátká. Pojezd přišel poštou důkladně zabalený. Je schopen velmi pomalé jízdy. Pojezd mě však zklamal hned na první výhybce, kdy spolehlivě vykolejil. Jedna z náprav byla totiž uložena šikmo, takže při jízdě do odbočky v jednom směru řízla jazyk. Přiznám se, že jsem pana Villingera již nekontaktoval, protože se mi nechtělo posílat pojezd na výměnu. Provedl jsem tedy úpravu svépomocí vyhnutím plechu, v němž je náprava uložena. Vykolejování se značně eliminovalo, avšak ne zcela. V opačném směru je jízda přes výhybky bezproblémová, takže se jedná o vadu pojezdu. Nelze se ovšem divit, poněvadž celý pojezd je spájen jaksi od oka, tedy velmi nepřesně. Tomu potom odpovídají i špatné jízdní vlastnosti pojezdu. Pan Villinger sice pracuje rychle, ale zřejmě mu nezbývá čas na testování. Proto jeho pojezd doporučit nemohu.

Pojezd pro T466.2 od pana Villingera

Vozy Gags, Eas-u, stavebnice od firmy Detail

Skříně vozů jsou z odlitku a detaily z leptů. Součástí stavebnice jsou i kvalitní vodoobtisky. Modely se dobře sestavují, pouze jsem upravil uchycení otočných podvozků, také s ohledem na správnou výšku vozu. Střecha vozu Gags je mírně menší než šířka skříně.
Firma Detail

Vůz Dk, stavebnice LPH Jičín

Velmi dobré stavebnice, které lze na našem trhu stále sehnat. Vhodné i pro začátečníky. Kvalita je dána také použitím profesionální formy pro odlití. Po doplnění kovovými nápravami získáme levně pěkný snadno sestavitelný model.

Vůz Ptdo, stavebnice ES Pečky/Plastikom

Levná stavebnice, kde cena vyjadřuje kvalitu. Je potřeba hodně dodělávat, dobrušovat. Odlitky, které mi přišly poštou, byly špatně odlité, takže mi vadné díly pan Dvořáček (ES Pečky) poslal dodatečně. Kdyby nekvalitní odlitky zkontroloval před odesláním, udělal by líp. Boční nápisy jsou již ve stavebnici realizovány tampotiskem. Vozy je vhodné opatřit nákladem se závažím.
Firma ES Pečky

Konzoly telefonních sloupů Miniatur

Na různých kolejištích, mnohdy s velmi pěkně zpracovanou krajinou lze spatřit roztodivně zpracované telefonní sloupy. Drážní telefony neodmyslitelně patřily k prakticky každé trati. U nás typický stožár a provedení kozol (rameníků) je velmi pěkně popsán na www.zababov.cz. Amatérská výroba věrohodně provedených konzol je velmi obtížná, zvláště v měřítku TT nebo menším. Nabízí se tedy použití leptů. Firma Miniatur (Jiří Šafář) uvedla na trh rameníky se čtyřmi a dvěma izolátory v řadě včetně sloupů s betonovou patkou. Tento počin je velmi chválihodný, protože reálně zpracované telefonní sloupy tu doposud chyběly. Konzoly odpovídají skutečné předloze až na jeden detail. Horní část konzoly má packu uchycení otočenou opačně, než tomu bývá ve skutečnosti. Škoda, že si autor leptu sloup pořádně neprohlédnul nebo se nepodíval na výkresy na webu Zababovských modelářů. Pan Šafář byl velmi vstřícný a objednané zboží odeslal prakticky okamžitě, což je mezi mnohými výrobci modelové železnici naprosto výjimečný jev.
Firma Miniatur.

Konzoly telefonních sloupů od firmy Miniatur

Motorový vůz ř. M131.1 – Hurvínek, lept a pojezd KuBer

Stavebnici Hurvínka nabízí několik výrobců. Dal jsem přednost domácímu brněnskému výrobci, tedy leptu od firmy KuBer (pan Kubíček). Jedním ze zásadních důvodů byl odlitek střechy k leptu KuBer oproti kovové pracně ohýbané střeše od Hekttora. Pan Kubíček také dodává pojezdy, tak jsem jej objednal také.
Stavebnice obsahovala následující díly, lept skříně vozu, masky podvozků a nárazníky odlité z kovu a odlitek střechy. Je potřeba dodatečně poshánět vhodné trubičky na světlomety, obtisky, tabulky s čísly, spřáhla a další drobné detaily. Díly leptu na sebe pasují a sestavení bez návodu (KuBer návod nedodává) není příliš složité. Výhradu bych měl ke střeše, která je o cca 1 mm kratší než skříň vozu a navíc odlitek, který jsem dostal byl nekvalitní. Je tedy nezbytné hodně brousit a tmelit. Během stavby jsem zjistil několik výraznějších odlišností od skutečných vozů řady M131.1. Především čela jsou v dolní části spíše dílem fantazie autora stavebnice. Proto také zájemci o věrohodný model dají zřejmě přednost jiné stavebnici.

S pojezdy zatím nemám nejlepší zkušenosti, tak jsem byl trochu napnutý, čím překvapí pojezd pro Hurvínka od firmy KuBer. K mé neradosti překvapil několika zásadními nedostatky. Především po postavení na koleje nebyl schopen jízdy více než několik desítek cm při napětí 12 V. Bylo nutné připojit zdroj na motorek a nechat protočit převody bez zátěže. Potom již byl schopen se při 12 V rozjet po kolejišti, kde jsem jej nechal několik hodin zajíždět. Ani po té době ovšem nebyl schopen pomalejší jízdy. Ozubená kola se totiž protáčela. Pan Kubíček slíbil výměnu, ale vzhledem k období svátků na přelomu roku to vypadá na dlouho. Měl jsem již hotovou skříň, tak jsem se rozhodl opravit vadný pojezd sám. Bylo nutné posunout jedno kolo v převodu, vyrovnat nápravy a ocelový plech sloužící jako zátěž. Rám pojezdu je vyroben z leptu, což by mělo zajistit přesnou konstrukci, avšak nezaručuje. Plech je tenký a nepřesně složený, takže pojezd byl trochu do vrtule, čímž byl adeptem na vykolejování a ztrátu kontaktu s kolejnicí. Vzhledem k šikmému uložení plechu závaží by skříň vozu stála na koleji jaksi našišato. No, ale to jsou detaily, které výrobce před prodejem nějak neřeší a v rámci reklamace kdoví kdy. Nejpodivuhodnější je, že výrobce KuBer ani pojezd zřejmě nezkusil projet po koleji alespoň metr dlouhé, jinak by zjistil, že prostě nejezdí a nemůže jej v takovém stavu nabídnout zákazníkovi.
Po úpravách, které jsem na pojezdu provedl, se jízdní vlastnosti výrazně zlepšily, je možné jezdit bez cukání i pomaleji, při troše dobré vůle i třicítkou. Pro srovnání, pojezd pana Villingera se stejným motorkem, který jsem popisoval výše, jezdil krokem prakticky ihned bez mnohahodinového zajíždění. Pojezd KuBer má také špatný převod a je příliš rychlý, maximální rychlost na rovině sólo odpovídá takřka 200 km/h, což je pro motorák, který jezdil max. šedesátkou poněkud příliš. Následně jsem se rozhodl pro stavbu nového pojezdu vlastní konstrukce.
Závěrem, pojezd pro M131.1 v TT od firmy KuBer je vzhledem k výše uvedeným nedostatkům špatně navržený i zpracovaný a modelářům jej nedoporučuji.
Firma KuBer.

Pojezd KuBer pro M131.1
Pojezd KuBer pro M131.1
Pojezd KuBer pro M131.1

Motorový univerzální vozík MUV69, lept HekTTor

MUV69 je nedílnou součástí našich drah již po desetiletí. Stavebnice tohoto vozíku tedy vhodně doplní většinu kolejišť. Postavit MUvku z leptu od Hekttoru zvládne snadno i začínající modelář. Při pájení je třeba nezapomínat na zasklení oken a ponechat si kolem tenkých rámů oken prostor pro lepení fólie. Díly jsou přesné a dobře pasují. Nevýhodou je nedostatečný otvor pro motor, pokud se rozhodneme pro motorizaci. V případě doplnění pojezdu o pohon budou nutné větší úpravy podvozku včetně výměnu ložisek náprav. Lept také neobsahuje vnitřní vybavení stanoviště, tedy pult a sedačky.
Firma HekTTor

MUV69 z leptu firmy Hekttor

Nahoru

Poslední aktualizace: 02. 05. 2010 12:35